L’Entorn

Situació

 

Situada a la zona vinícola de l’Alt Penedès, Pertany a la província de Barcelona. Es troba a 50 km Sud-Oest de la ciutat. En una plana elevada a 200 metres sobre el nivell del mar. Protegida dels vents freds del Nord per les muntanyes de Montserrat.

 

La influència del mar Mediterrani, el sol i les característiques de la terra fan que la zona reuneixi les condicions òptimes per al cultiu de la vinya.

Clima

 

La climatologia és mediterrània amb hiverns suaus i estius càlids i secs. Té un lleuger caràcter continental marcat per les diferències de temperatura entre les màximes i les mínimes. La diferència de temperatura que existeix entre el dia i la nit afavoreix el desenvolupament del potencial aromàtic retardant el procés de maduració del raïm.

 

La temperatura mitjana és de 15 ºC i la insolació és de 2500 hores.

 

La pluviometria és de 500 litres anuals, sent la primavera i la tardor les estacions més plujoses.

 

La sequera i la insolació de l’estiu són fonamentals perquè el raïm arribi a una bona concentració de sucres.

Clima

 

La climatologia és mediterrània amb hiverns suaus i estius càlids i secs. Té un lleuger caràcter continental marcat per les diferències de temperatura entre les màximes i les mínimes. La diferència de temperatura que existeix entre el dia i la nit afavoreix el desenvolupament del potencial aromàtic retardant el procés de maduració del raïm.

 

La temperatura mitjana és de 15 ºC i la insolació és de 2500 hores.

 

La pluviometria és de 500 litres anuals, sent la primavera i la tardor les estacions més plujoses.

 

La sequera i la insolació de l’estiu són fonamentals perquè el raïm arribi a una bona concentració de sucres.

Foto: Maria Rosa Ferré

Sòl

 

La terra de la finca és idònia per al conreu de la vinya. És profunda, no és molt argilosa ni massa sorrenca. Amb base calcària, pobre en matèria orgànica. Té bona capacitat de retenció d’aigua de la pluja.

Sòl

 

La terra de la finca és idònia per al conreu de la vinya. És profunda, no és molt argilosa ni massa sorrenca. Amb base calcària, pobre en matèria orgànica. Té bona capacitat de retenció d’aigua de la pluja.

Foto: Maria Rosa Ferré